El Consell

El Consell Català de la Producció Integrada és un corporació de dret públic a la qual s’atribueix la gestió de la producció integrada. Té personalitat jurídica, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions.

Tràmits

Documentació per a productors, elaboradors i tècnics

Tràmits

La producció integrada en xifres

142 elaboradors i 2.240 productors

142 elaboradors i 2.240 productors

69 espècies

69 espècies

52.069,26 hectàrees

52.069,26 hectàrees

Història

Els orígens de la producció integrada a Europa es remunten a l’any 1976 quan un grup de cinc entomatòlegs (BAGGLIOLINI, CELLI, STEINER, SCHNEIDER i ALTNER) de l’Organització Internacional de Lluita Biològica i Integrada contra animals i plantes nocives (OILB) es van reunir amb la finalitat d’establir les bases d’aquesta nova concepció de producció agrícola aprofitant l’experiència de molts anys d’estudi i aplicació pràctica de la lluita integrada o control integrat de plagues, malalties i males herbes.

La OILB és una organització científica, no governamental, amb gran prestigi tècnic, integrada per persones individuals o organismes, i la seva secció en el nostre àmbit geogràfic és possiblement l’organització que més ha treballat en l’establiment de conceptes, principis bàsics i inclús l’aplicació de la producció integrada. La OILB ha publicat unes directrius tècniques, tant genèriques indicant els requisits per als operadors de PI (Directriu Tècnica I), així com els requisits tècnics que han de complir les explotacions de PI (Directriu Tècnica II), com específiques per cultius (Directius tècniques III) i altres documents.

A Catalunya la producció integrada es desenvolupa a partir de l’any 1992 amb la creació de la Denominació genèrica Agricultura Integrada i a partir de l’any 1995 s’aproven les primeres normes tècniques específiques.

Divulgació

Organigrama

President: Sr. Antoni Escarp Tomàs

Vicepresident: Sr. Josep Segura i Solé

Secretari de Junta: Sr. J. Lluís Escuer López

Vocal: Sr. Jaume Bruguera i Bataller

Vocal: Sr. Antoni Galceran i Massó

Vocal: Sr. Josep Planas i Quer

Vocal: Sr. Josep Torrents i Duran

Vocal: Sr. Anton Crusells i Caparó

Legislació

Normes i quaderns