Contacte

Consell Català de la Producció Integrada
Complex La Caparrella, 97. Edifici Gerència (Oficina 10) E-25192 Lleida
Tel. +34 973 28 24 81 Fax. +34 973 28 98 27
ccpi@producciointegrada.cat

Horari d’oficines

De dilluns a divendres de 8h a 15h

President

Sr. Antoni Escarp Tomàs

president@producciointegrada.cat

Secretària tècnica

Sra. Maite Ros i Bosch

mros@producciointegrada.cat

Àrea tècnica

Sra. Mercè Falguera Pascual

mfalguera@producciointegrada.cat

Àrea administrativa

Sra. Manolita Mas Sans

ccpi@producciointegrada.cat