Sostenibilitat

S’entén per sostenibilitat el conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació del medi. La FAO considera la producció integrada com el millor sistema per a protegir els cultius i com la base per a un creixement sostenible dels cultius i una reducció del l risc que comporten els pesticides.

1
Afavorim la biodiversitat en el camp

Afavorim la biodiversitat en el camp

Aprofitant la fauna útil

Tots els productors escullen mesures que tenen com a objectiu el foment de la biodiversitat, com poden ser la instal·lació de refugis per a ocells o insectes, l’establiment de zones de compensació ecològica,
el manteniment de la coberta vegetal del sòl, l’ús de plantes amb flors, etc. Això fa que en els nostres camps hi hagi una gran quantitat de fauna útil, com la marieta, que ens ajuda contra les plagues.

2
Garantim la traçabilitat

Garantim la traçabilitat

Des del camp al punt de venda

Coneixem en quines parcel·les s’han conreat els productes obtinguts i així, juntament amb el quadern d’explotació, sabem totes les actuacions que s’han fet en cada plantació: des de la fertilització fins al reg, passant pels mètodes utilitzats per a tractar les plagues.

3
Prioritzem els mètodes de lluita biològica

Prioritzem els mètodes de lluita biològica

Racionalitzem les aplicacions de productes fitosanitaris

Totes les plantacions estan monitoritzades per realitzar un correcte control de plagues i reben l’assessorament d’un enginyer tècnic o enginyer agrícola que determina els mètodes alternatius a la lluita química que s’hi hagin d’aplicar. Més del 60% de les nostres explotacions fan ús de mètodes biològics per al control de plagues.

4
Minimitzem el consum de l’aigua

Minimitzem el consum de l’aigua

Gestió correcta de l’aigua

Totes les decisions de reg es prenen amb tota la informació disponible per tal de minimitzar el consum d’aigua, alhora que es controla la correcta distribució i idoneïtat dels mitjans que es fan servir amb la mateixa finalitat.

5
Certificació oficial garantida

Certificació oficial garantida

Per entitats acreditades per ENAC

Totes les plantacions en producció integrada estan certificades per una entitat acreditada per ENAC en el compliment de la norma EN-17.065. El Consell Català de la Producció Integrada, contracta les entitats de control i certificació per garantir el compliment de la norma. A Catalunya hi ha més de 40.000 hectàrees certificades en PI.