El Directori inclou els operadors productors, agrupacions o elaboradors que estan certificats en producció integrada sigui de manera individual o agrupada. Únicament els elaboradors poden fer ús del distintiu de qualitat.

L’operador productor correspon a l’empresa agrícola que produeix productes certificats en producció integrada.

L’operador agrupació és l’organització, persona jurídica, que agrupa operadors productors que tenen una mateixa direcció tècnica que també s’encarrega de realitzar els autocontrols i els productors d’aquesta es certifiquen sota la mateixa agrupació.

L’operador elaborador són els operadors que manipulen, elaboraren, transformen i/o comercialitzen productes certificats en PI, en el fases posteriors a la producció.

En aquesta consulta podreu cercar tots els operadors que estan certificats per tipologia d’operador, per demarcació i per cultiu.