La marieta

La Marieta és el logotip que identifica els productes de Producció Integrada, és d’ús exclusiu per als operadors productors que efectuen venda directa donats d’alta al Registre del Consell i per als operadors elaboradors inscrits al Registre que certifiquen la seva producció a nivell de cultiu i manipulació.

Ets productor/a?

Informa’t dels tràmits per donar-te d’alta al Consell

Ets productor/a?

On trobaràs els productes de la marieta?

Quins productes porten l’etiqueta?

Es poden etiquetar tots els productes que tenen norma tècnica de producció integrada a Catalunya.

Es pot utilitzar el logotip sobre el producte recol·lectat però no en els productes transformats que se’n derivin. Només en el cas que existeixi la norma tècnica del producte transformat es podrà utilitzar el logotip del Consell sobre aquest producte transformat. Actualment hi ha la norma tècnica de transformació de l’oli i de la fruita seca elaborada.