Legislació espanyola

En l’àmbit estatal, la producció integrada de productes agrícoles està regulada pel Reial decret 1201/2002, de 20 de novembre, que té com a objectiu, entre altres, l’establiment de les normes de producció i els requisits generals que han de complir els operadors que s’acullin a la producció integrada.