Sabies que…

  • La FAO considera la protecció integrada com el millor sistema per a protegir els cultius, i com la base per a un creixement sostenible dels cultius i una reducció del risc que comporten els pesticides?
  • La producció integrada és l’únic sistema productiu que regula la protecció del medi ambient, la salut i la seguretat dels treballadors, per la limitació estricta de l’ús d’agroquímics, alhora que garanteix una producció intensiva de qualitat?
  • Més del 70% de les explotacions de Catalunya en producció integrada utilitzen tècniques alternatives a la lluita química per al control de les principals plagues per eliminar o minimitzar l’ús de plaguicides?
  • A Catalunya hi ha més de 2.000 operadores que fan producció integrada?
  • A Catalunya la fruita dolça es cultiva més d’un 20% en producció integrada , en front el 78% de convencional i 0.5% d’ecològica?
  • A Catalunya hi ha més de 30.000 hectàrees de cultius dedicades a la producció integrada?

Consell Català de la Producció Integrada

KIWA España SLU

LGAI Technological Center, SA

Bureau Veritas Iberia, SL

   

La UE participa amb el finançament de les actuacions per a la participació i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments.

COPY: Consell Català de la Producció Integrada 2016 - ccpi@producciointegrada.cat - Tel +34 973 28 24 81

Avís legal: El Consell Català de la Producció Integrada permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.