El Consell Català de la Producció Integrada dona les gràcies a les autoritats, representants del sector fruiter, Carrefour, Plusfresc i mitjans de comunicació, per la seva presència a l’acte de presentació de la Campanya de Promoció de Fruita d’Estiu 2018, que va tenir lloc al Palau de Margalef de Torregrossa (Lleida)