Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià, Alessa i el Consell Català de la Producció Integrada per difondre la producció integrada en els menjadors escolars.

Avui dimecres dia 25 de gener ha tingut lloc a l’Escola Sant Salvador d’Albatàrrec l’acte de presentació del conveni entre les tres entitats. A l’acte hi ha assistit el Sr. David Masot, vicepresident del Consell Comarcal del Segrià i cap de l’Àrea d’Ensenyament, el Sr. Xavier Rivera i Medina, representant d’ALESSA , i el senyor Antoni Escarp, president del Consell Català de la Producció Integrada.

L’objecte d’aquest Conveni és establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià, ALESSA i el Consell Català de la Producció Integrada per fomentar el consum de productes de producció integrada en els menjadors escolars gestionats per ALESSA, en virtut del contracte que té signat amb el Consell Comarcal del Segrià.

A través d’aquest conveni les entitats es comprometen a:

 El Consell Comarcal del Segrià, es compromet a incentivar i potenciar l’ús de productes de producció integrada en els menús escolars que són competència del Consell Comarcal.

 ALESSA a incloure productes de producció integrada en els seus menús, i difondre el logotip de la producció integrada i el seu significat en els centres escolars.

 I el Consell a difondre entre els escolars i les AMPES els beneficis de la producció integrada a través de campanyes de promoció específiques. El Consell Comarcal del Segrià, té la competència delegada per part del Departament d’Ensenyament per a la gestió dels serveis escolars de menjadors als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament.

Els menjadors que es beneficien d’aquest conveni són 36, els quals formen part del contracte entre el Consell Comarcal i ALESSA.

La comarca del Segrià té inscrites al registre del Consell Català de la Producció Integrada 11.360 hectàrees de fruita dolça, el que representa un 64,77% de les hectàrees que hi ha a Catalunya de fruita dolça en producció integrada. Més del 36% de les hectàrees de Catalunya de fruita dolça es produeixen d’acord amb aquest sistema productiu respectuós amb l’entorn.