Legislació Catalana

Recordeu que cal tenir instal·lat l’Acrobat Reader per a poder-les veure.

simbolo_pdf Estatut d’autonomia de Catalunya (DOGC núm. 4680, de 20.7.2006)

ELlei 2/2014. simbolo_pdfde 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

simbolo_pdf Llei 21/2001, de mesures fiscals i administratives, de creació del Consell Català de la Producció Integrada (DOGC núm. 3543A, de 31.12.2001)

simbolo_pdf Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària (DOGC núm. 3549, de 9.1.2002)

simbolo_pdf Decret 241/2002, de 8 d’octubre, pel qual es regula la producció integrada a Catalunya (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002)

simbolo_pdf Decret 413/2006, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen les Normes generals de producció integrada a Catalunya (DOGC núm. 4753, de 3.11.2006)

simbolo_pdf Ordre de 16 de novembre de 2000, per la qual es crea el Registre d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris (DOGC núm. 3276, de 29.11.2000)

simbolo_pdf Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, per la qual s’estableixen i es regulen els cursos de formació en producció integrada. (L’annex 3 és modificat per l’Ordre ARP/108/2005, de 16 de març) (DOGC núm. 3832, de 27.2.2003)

simbolo_pdf Ordre ARP/208/2003, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior del Consell Català de la Producció Integrada (DOGC núm. 3383, de 14.5.2003)

simbolo_pdf Resolució ARP/2819/2005, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i es regula el procés per obtenir l’homologació i la validació de la formació exigible en producció integrada, per al personal tècnic, d’acord amb el que estableix l’Ordre ARP/69/2003

Consell Català de la Producció Integrada

KIWA España SLU

LGAI Technological Center, SA

Bureau Veritas Iberia, SL

   

La UE participa amb el finançament de les actuacions per a la participació i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments.

COPY: Consell Català de la Producció Integrada 2016 - ccpi@producciointegrada.cat - Tel +34 973 28 24 81

Avís legal: El Consell Català de la Producció Integrada permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.