Inspecció

Es fa una inspecció inicial al 100% dels operadors productors i elaboradors donats d’alta al Registre del Consell.

Cada entitat de control i certificació (ECC) inspecciona i audita els operadors que li corresponen.

En la inspecció inicial es controlen els aspectes següents:

OPERADORS PRODUCTORS OPERADORS ELABORADORS
1. Límit, ús cultiu i rotació cultius 6. Sistema de Qualitat (Agrupacions)
2. Quadern d’explotació any anterior 7. Quadern d’Elaboració any anterior
3. Quadern d’explotació any anterior 8. Quadern d’Elaboració any anterior
4. Anàlisis de sòls 9. Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
    Anàlisis d’aigua     Anàlisi de Punts Crítics (APPCC)
    Anàlisis de fulles (campanya 2010)     Traçabilitat
5. Dades dels documents d’anàlisis 10. Gestió de residus d’envasos
11. Estat de els instal·lacions

 

Només el primer any d’inscripció al Registre del Consell, o quan l’operador modifica de manera substancial la seva sol·licitud d’inscripció al Registre, es fa una inspecció sobre el terreny per tal de verificar l’adequació de la sol·licitud amb les dades presentades.

Un cop superada la inspecció favorablement, es pot iniciar el procediment de certificació.

Consell Català de la Producció Integrada

KIWA España SLU

LGAI Technological Center, SA

Bureau Veritas Iberia, SL

   

La UE participa amb el finançament de les actuacions per a la participació i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments.

COPY: Consell Català de la Producció Integrada 2016 - ccpi@producciointegrada.cat - Tel +34 973 28 24 81

Avís legal: El Consell Català de la Producció Integrada permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.